نی نی جوجو من


نی نی جوجو من

روزای باهم من وجوجو نی نی م

بغلمنو نی نی جوجوم بغل


ادامه مطلب
[موضوع : ]

نوشته شده در چهارشنبه 27 آبان 1394ساعت 21:00 توسط ونوس| |

سلام دخملم سلام جیگرم الهی فدات شم منبغلبغلبغلخوبی خوشگلم ؟فدات شم دلم برات تنگ شده بود خیلی .بابایی که نگو دیگه طاقت نداره لحظه شماری میکنه هرروز باهات حرف میزنه میشنوی صداشو؟بوست میکنه احساسش میکنی؟من که نمیتونم بوست کنم .می دونی چی شد الان یهویی حرکت کردی  فک کنم میخوای جوابمو بدی عاشقتم قه قهه وای چه لحظه ای بوسکاش میتونستم ببینمت که چیکار میکنی میگن تو این ماه سکسکه میکنی  الهی من فدای سکسکت بشم اذیت میشی نه ولی برات خوبه تحملش کن خوشگلم درضمن روزی نیم لیترم ادرار میکنی .قدتم 37cm.وزنتم 1750qr.جیگرم.ازهفته 32وزنت زیاد میشه به سلامتی تپل مپل میشی فدات شم سعی کن هرچی من میخورم زود تو هم بخوربخصوص ویتامیناوپروتئینارو تاخوب رشد کنی  بالپای قرمزی خجالتفرداوارد هفته 30 میشی دخملم 10هفته دیگه میای بغلم ایشالابغلبه فکراتاقتم که چه جوری تزئینش کنم .شبا که خواب ندارم البته طبیعیه دکترا میگن بابایی برام بالشت بارداری خریده الان راحترم دستش درد  نکنه بابایی رو خیلی اذیت میکنیما بین خودمون باشه .میدونی خیلی دوسمون داره هرروز قربون صدقمون میره صبحا که میخواد بره سرکار پامومیبوسه وقتی قران میخونم پامو میبوسه میگه پای مادری که قران میخونه رو بایدبوسید هرروز برات یس وسوره محمد (ص)ونورومیخونم البته این سوره های ماه هفت بارداریه ماه قبل سوره فتح و...وماه بعد سوره های دیگه که براهرماهو برات خوندم  ولی براختم قران هنوز تو جز20 موندم البته ختم دوم ایشالا خداهرچی بخواد همون بشه راستی برات لحاف تشک دوختم خیلی نازه عکسشو بعداینکه تموم کردم برات میزارم یه جوجو هم رو لحافت میدوزم  کاش خوشت بیادجیگرم برم شام بخورم الان دیگه گشنته تو هم بخور خربزه هم میخورم همشو فقط برا تو میخورم زود جذبش کن نوش جونتبغلمیام بازم

[موضوع : ]

نوشته شده در يکشنبه 10 آبان 1394ساعت 21:42 توسط ونوس| |

سلام جیگرم سلام دخملم سلام عزیزم بای بایبوسبوسخوبی نی نی من  یواش یواش داری بزرگ میشی ومیای بغلم الان 6ماه و23هفته و5روزته فدات شم منبغلخیلی شیطون شدی ووروجک  عاشق لگداتم  آرامبابایی که دلش غش میره دستشو که میزاره تکون خوردنتو احساس می کنه گریه میکنه الهی بابایی فدات شه بوساین ماه می خوام برات زیتونو انجیر بخورم فک کنم دوس داشته باشی قرانتم که می خونم میشنوی عزیزم  باصدای بلند میخونم برات که بشنوی یه بار که ختمش کردم الان توختم دومم که جز16هستم سوره محمدم (ص )سعی میکنم هرروز برات بخونم  میدونم که میشنوی چون بعد هفته 20 نی نیا صدارو میشنون برات موزارتم گوش میکنم یعنی گوش میکنی دوسش داری؟میدونم که دوس داری چون وقتی گوش میکنم تکون میخوری امروز که قران میخوندم زیاد تکون خوردی فدات شم مشخصه قرانم خیلی دوس داریجشنبازم میام خوشگلم

[موضوع : ]

نوشته شده در جمعه 3 مهر 1394ساعت 21:52 توسط ونوس| |

سلام عزیزم سلام فدات شم خوبی؟بوسبوسبغلبغلببخش دیراومدم اینترنت نداشتم جیگرم غمگیندلم برات تنگ شده بود خیلی محبتمیدونی امروزواردهفته 22شدی خوشگلم کاش میشد اولین حرکاتت ولگداتو یادداشت میکردم وای چه حسی داره دلم غش میره امروز که نیستی دیروزم کم نمیدونم  چراولی جاش بیفته خیلی شیطونی  شیطون بغلبغلبغلبغلبغلبغلبغلمامان شدن یه حسیه واین یه حس دیگه بهترین احساسی که مادرتجربه میکنه:تکون خوردن نینی فرشتهفرشتهفرشتهمیدونی دیروز رفتیم برامرسانا سیسمونی گرفتیم وای چه لباسایی چه رنگایی  کوچولو صورتی ناز وقتی تواون لباسا  تورو تجسم میکنم  دلم غش میره کی میای پس؟ا  نگفتم مرسانا کیه ببخش دخترخالته قراره به این زودیا بیاد1یا2 هفته دیگه جشنجشنجشنعزیزم خیلی دوست دارم خیلیبوسمحبتمحبتبغلمن وجوجوم

[موضوع : ]

نوشته شده در دوشنبه 16 شهريور 1394ساعت 22:33 توسط ونوس| |

بوس

[موضوع : ]

نوشته شده در دوشنبه 16 شهريور 1394ساعت 21:57 توسط ونوس| |

سلام جوجوی من خوبی ؟الهی فدای دخمل نازم بشم بغلفدات بشم گفتم بر میگردمبوسدیروز بابابایی رفتیم سونو بگو چی گفتن نه بگو چی گفتن؟متفکربالا که گفتممتفکرگفتم فدای دخمل نازم بشم گفتم یانگفتم؟گفتممحبتخیلی خوشحالم که یه همدم پیدا کردم که ازجنس خودمه خیلی خوشحالم درضمن امروزروزدختر.ولادت خانم معصومه (س).روزی که فهمیدیم تودختری روزت مبارک فدات شمبغلجشنمیدونی چیا دوس داری بخوری؟بیشتر سوپ وآش .ترشیجات یعنی چیزای ترش وشور.انارولیموترش خوشمزه.آلبالو .لواشک ترش خوشمزه.عاشق آبمیوه ای هلو.وای آبغوره که نگوهرچی میریزم تو غذافکر میکنم کمه .آجیل که اصلادوس نداری بدبو.فدات شم ضربان قلبت محبت=151   ac=129میلیمترمعادل18-19 هفته ای    4.6 = bpd=39   .fl=28    nf=1.8mm    nasal bone


ادامه مطلب
[موضوع : ]

نوشته شده در دوشنبه 26 مرداد 1394ساعت 11:42 توسط ونوس| |


ادامه مطلب
[موضوع : ]

نوشته شده در يکشنبه 25 مرداد 1394ساعت 15:38 توسط ونوس| |

سلام عزیزم"سلام جوجو من فدات بشم الهی خوبی جیگرمبوسبغلببخش دیراومدم عجیجم دلم برات تنگ شده کی میای پس فدات بشممحبتمیدونی رفتم آزnt:nbدادم خوبه فدات شمnt:0/9 nb:1/9ضربان قلب خوشملم هم150 بود جیگرم میدونی دکترسونو چی گفت ؟گفت گفت گفت نی نیت دخملهتعجبتعجبجشنجشنبوس هوراااااااااااااااااااااتشویقالبته حدس زده ولی برامن فرقی نمیکنه عجیجم فرشتهامروز میدونی هفته چندمی ؟سوالامروز رفتی هفته 15ام جیگرممحبتالان اندازه یه لیمویی موهات داره درمیادبزرگترشدی داری مکیدنو یادمیگیری البته تو خیلی شیطون وباهوشی چون دکتر گفت تو هفته 12که هم وروجکی هم داری دستتو میبری سمت دهنت تا بمکی منم داشتم میدیدمت وااااااااااای چه حالی داشتم  بابایی نبود اومدم بهش گفتم داشت پس می افتاد نمی دونی چه حالی داشت فقط داشت عکس سونوتو بوس میکرد گذاشته بودجلوش حی نگا میکرد حی بوس می کرد گفته این دفعه هرطورشده خودمم میام سونو تاتوروببینه الهی فدات شم عجیجمبغلبغلبغل24جواب آزآنومالی رومیدن ایشالا که سالم باشی جیگرم میبرم دکتراونجاباز به صدای قلبت گوش میکنم میدونی صدای قلبت شبیه صدای چی بود صدای پای اسبی که تندتند میدوید همینطور مات مونده بودم نمیدونی چه حالی داره ایشالا که سالم باشی همیشهفرشتههنواسمی واست انتخاب نکردیم چون باید دوباره برم سونو تا درست تشخیص بده که دخملی یاپسلی؟متنظرمتنظرمتنظرکاش بودیو اسمتو خودت انتخاب میکردی یابیای تو خوابمو بگی متنظرمتنظرمتنظر

Type t که he text here

[موضوع : ]

نوشته شده در دوشنبه 22 تير 1394ساعت 12:10 توسط ونوس| |

سلام نی نی من خوبی؟متنظرلحظه شماری میکنم که ببینمت "بغلت کنم :ببوسمتبی حوصلهبغلبوسخیلی دوست دارم خیلی خجالتبزاربگم امروز2ماه ودوروزه که تو دلم جا گرفتی یعنی هفته دهمته که روزبه روز تندتروتندتر رشد میکنی ایشالا که سالم باشی آرامفرشتهمن و بابایی 2سال و10ماهو26 روزه که عروسی کردیم یعنی 21روز مونده به سالگرد عروسیمون 16تیرکه تو میشی هفته 13ام یعنی 2ماهو 23 روزه عجیجم فدات شم جیگرمبغلبغل21اردیبهشت بودکه فهمیدم تورودارم مال ما برعکس بود بابایی خبرآوردکه حامله ای خانمم البته چون دکترا گفته بودن پرولاکتینت بالاست دیر حامله میشی  ترسیده بودم ولی به دوماه هم نرسید که جوجوم اومدی خدارو شکر میکنم وازخدامیخوام به همه اونایی که نی نی شون نمیشه نی نی بده الهیبغلبغلبغلنمی دونم پسلی یادخمل دلغک که اسمتو انتخاب کنیم کاش یه جوری میشد که خودت می تونستی اسمتو انتخاب کنی ولی خوب سلیقه منم بد نی  فدات شمبوسمیدونی الان چی میخوریم دو تایی گیلاس وآلوچه نارس وچاغاله بادوم که عزیز از باغ براتو ومن آورده نوش جونت خوشگل منفرشتهبابایی ام الان از خواب پاشدوهمه گیلاسای تو ومنو خورد باز چرت زدقه قههموند فقط الوچه ها قهرخوب بابایی دیگه خیلی دوست داریم کاش الان حس میکردی جوجوی منمحبتبازم میام پیشت ....

[موضوع : ]

نوشته شده در سه شنبه 26 خرداد 1394ساعت 16:57 توسط ونوس| |

سلام نی نی من آرام

[موضوع : ]

نوشته شده در يکشنبه 24 خرداد 1394ساعت 16:19 توسط ونوس| |

صفحه قبل 1 صفحه بعد

Design By : nightSelect.com
Powwerd By : NiniWeblog.com